Mesafeli Satış Sözleşmesi

toptanhizmetler üzerinden satışa sunulan hizmetleri satın almanız sürecinde, Satıcı tarafından Alıcı taraf olan sizlere (bundan böyle “Alıcı” olarak anılacaktır)  sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış/hizmet sözleşmesi başta olmak üzere hukuki sözleşmeleri okumuş ve kabul etmiştiniz. Kurulan satış/hizmet sözleşmesi, Alıcı tarafın tüketici sıfatına haiz olması durumunda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27.11.2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 29188 Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabii olacaktır.  Bu kapsamda Toptanhizmetler önemli hukuki konularda bilgi sahibi olmanızı sağlayarak, haklarınızı ve elektronik sözleşmelerden doğan yükümlülüklerinizi açık bir şekilde bilgilendirerek kanuni yükümlülüklerini yerine getirmeyi ve kullanıcı memnuniyetini sağlamayı amaçlamaktadır.

ÖN BİLGİLENDİRME ve MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. GARANTİ VERMEME

İŞBU SÖZLEŞME MADDESİ UYGULANABİLİR KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. FİRMA TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ” VE "MÜMKÜN OLDUĞU” TEMELDE SUNULMAKTA VE PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME KONUSUNDA TÜM ZIMNİ GARANTİLER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE HİZMETLER VEYA UYGULAMA İLE İLGİLİ OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM BİLGİLER DÂHİL) SARİH VEYA ZIMNİ, KANUNİ VEYA BAŞKA BİR NİTELİKTE HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR. 

2. Mesafeli Satıs Sözleşmesi

    2.      27.11.2014 Tarih ve 29188 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği madde 9 uyarınca, Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şar t ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

   2.       İşbu Sözleşmenin tarafları olan Satıcı ve Alıcı, işbu Sözleşmeyle birlikte Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
1.1. SATICI :

Adı – Soyadı : toptanhizmetler.com

Adresi : Mert, Süleyman Felek Cd. No:93, 52100 Altınordu/Ordu

Telefon : 0212 425 0102

E-posta : admin@toptanhizmetler.com

1.2. ALICI (TÜKETİCİ):

Adı – Soyadı :

Adresi :

Telefon :

E-posta :

2. TANIMLAR

SATICI: toptanhizmetler isminin resmi temsilcisi olan Mert, Süleyman Felek Cd. No:93, 52100 Altınordu/Ordu adresinde yerleşik olan Mert (Bundan böyle kısaca “Satıcı” olarak anılacaktır.) adlı şahıs şirketidir.

ALICI: toptanhizmetler’a bireysel veya kurumsal üye olarak, Satıcı’nın ürününü alan gerçek veya tüzel kişidir. Alıcı olabilmek için toptanhizmetler’a üyelik şarttır. İşbu sözleşme gereği ALICI 18 yaşından büyük ve T.C. ilgili kanunlarına göre reşit sayıldığını kabul eder. Gerekli üyelik şartları Üyelik Sözleşmesi’nde açıklanmıştır.

 

ÜYE : toptanhizmetler üzerinde, oluşturduğu ve onaylanan kullanıcı hesabı ile; listelediği ürünler ve/veya hizmetler ile içeriklerini kendileri oluşturarak Ürünü satışa sunan ve Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dâhilinde toptanhizmetler’a üye olmuş ve toptanhizmetler’ın sunduğu diğer hizmetlerden faydalanan gerçek veya tüzel kişileri ifade eder. Üyelik için gerekli şartlar Üyelik Sözleşmesinde açıklanmıştır. toptanhizmetler'a üyelik tipi bireysel veya kurumsal olabilir.

 

ÖDEME HİZMET SAĞLAYICI: Satıcı’nın sözleşme ile yasal bir ilişki içinde olduğu 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 13. maddesine göre 5411 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar, elektronik para kuruluşları ve ödeme kuruluşları ödeme hizmeti sağlayıcılarıdır. Satıcı dilediği zaman ve herhangi bir bildirimde bulunmadan Ödeme ve Hizmet Sağlayıcılarını değiştirebilir.

 

ÜRÜN : toptanhizmetler üzerinden, toptanhizmetler’ın bayilik anlaşması olan 3. taraf firmalardan sağlanan ürünleri, vitrin ilanları ve ilan öne çıkarma ile Vip ve Premium üyelik hizmetlerini ifade eder. Ürünler fiziki değildir. Anında tüketilen sayısal bir kod ve oyun parasından oluşan ve genel adı itibariyle E-PIN / Elektronik Pin ile toptanhizmetler’ın Alıcı’ya sunduğu ilave hizmetlerdir.

 

 

3. TARAFLAR ve SÖZLEŞME KONUSU

 

3.1. İşbu Sözleşme, 07.11.2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu uyarınca hazırlanmış olan 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 27.02.2015 tarihinde yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

 

3.2. İşbu Sözleşmenin tarafları olan Satıcı ve Alıcı, işbu Sözleşmeyle birlikte Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

 

 

4. ÜRÜNÜN NİTELİĞİ VE SATIŞ KOŞULLARI

 

4.1. Alıcı tarafından Satıcı’dan elektronik ortamda sipariş edilen ürünün; özellikleri, adedi, satış bedeli, teslimat/fatura adresi, teslimat kişisi ve ödeme şekli aşağıda belirtildiği gibidir:

 

Ürünün Adı :

 

Adedi :

 

Teslimat Adresi : Online Teslimat.

 

Teslim Edilecek Kişi :

 

Fatura Adresi :

 

Kargo Ücreti : Kargo işlemi yoktur.

 

Toplam Sipariş Tutarı (KDV Dahil) :

 

Ödeme Şekli : Kredi kartı.

 

 

5. GENEL HÜKÜMLER

 

5.1. İşbu Sözleşme tarafları Alıcı ile Satıcı’dır. İşbu Sözleşmenin yerine getirilmesi ile ilgili tüm yükümlülük ve sorumluluklar Sözleşmenin taraflarına aittir. İşbu sözleşme Alıcı tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

5.2.   : Satıcı site üzende satış yaptığı hesap, oyun içi eşyalar v.b. ürünlerde satış sonrası destek vermekle yükümlüdür. Hesabın geri alınması v.b. durumlarda sorumluluk satıcıya aittir ve alıcının zararını karşılamakla yükümlüdür.5.3. Alıcı, Sözleşme konusu ürünün özellikleri ve satışa ilişkin koşulları ile ilgili tüm bilgileri okuyup anladığını bu ürünün satın alınması için elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli onayı verdiğini kabul ve beyan eder.

 

5.4. Satıcı, Sözleşme konusu ürünün sağlam, çalışır, listelendiği şekle ve niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur.

 

5.5. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında Alıcı veya Satıcı’nın iş ortağı olduğu online ödeme sağlayıcı firmalar tarafından ödeme işlemi iptal edilir ise, Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş sayılacaktır.

 

5.6. 18 yaşından küçük kişiler satışa sunulan Satıcı ürünlerini satın alamaz.

 

5.7. Alıcı, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince masraf, ücret, faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve Alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını, Satıcı’nın bu konuda herhangi bir yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.8. Ürünlerin fiyatları, katma değer vergisi ilave edilmiş Türk Lirası cinsinden sitede yer almaktadır.

 

5.9. Satış işlemi sonrası ürünle ilgili ortaya çıkabilecek her türlü problem için Alıcı öncelikle Destek Sistemi üzerinden talep oluşturacaktır. Talep oluşturmadan yapılan bildirimler işleme alınmaz. Ürünle ilgili sıkıntıların tespit edilmesi için Satıcı’nın bayisi olduğu 3. taraf firma ile irtibata geçmesi ve çözüm üretilmesinin 1 ila 30 gün süre alabileceğini Alıcı peşinen kabul ve beyan eder. Bu süre tamamlandığında Alıcı’nın yaşadığı problem ortadan kaldırılamaz ise satış işlemi iptal edilir ve Alıcı’nın bakiyesi hesabına geri yatırılır.

 

5.10. Alıcı, gerekli görülmesi halinde Satıcı tarafından; satış işleminin iptal edilmesi veya belirsiz bir süre durdurulması, kimlik doğrulaması için ihtiyaç duyulan belgelerin Alıcı’dan istenmesi ve bununla da sınırlı kalmayacak şekillerde tedbir koyabileceğini işbu sözleşme kurulurken peşinen kabul ve beyan ederler. İptal edilen işlemlerin bedeli Alıcı’ya iade edilir.

 

5.11. Satışı yapılan ürünün faturasının oluşturulması ve Alıcı’ya gönderilmesinden Satıcı sorumludur. Alıcı fatura bilgileri için; ad, soyad, adres, ticaret unvanı (varsa), vergi dairesi (varsa) ve vergi numarasını sağlamak zorundadır. İlgili aya ait toplam ürün satış bedeli için; bir sonraki ayın ilk 10 iş günü içerisinde ve tek bir fatura düzenlenir. Faturalar, E-Arşiv veya E-Fatura olarak düzenlenir ve Alıcı'nın sistemde kayıtlı e-mail adresine gönderilir. E-mail adresinin yanlış veya hatalı girilmesinden dolayı ulaşmayan faturalardan Satıcı sorumlu tutulamaz. Alıcı, Satıcı'dan faturasının adresine gönderilmesini talep ederse kargo veya ortaya çıkabilecek her türlü masrafın kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder.

 

5.12. Alıcı, toptanhizmetler’tan talep edeceği faturanın adresine gönderilmesini talep ederse kargo veya ortaya çıkabilecek her türlü masrafın kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder.

 

5.13. Alıcı, almak istediği ürünü almadan önce piyasa değerini kontrol etmekten ve ürünü teslim aldığı andan itibaren ise tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu peşinen kabul ve beyan eder.

 

5.14. Satıcı’nın ürünlerinden herhangi birisini alınabilmesi için Alıcı hesabında yeterli bakiye olmalıdır. Bakiye yetersiz ise alım işlemi yapılamaz. Alım işlemleri neticesinde oluşan ürün bedeli Alıcı hesap bakiyesinden düşülür.

 

5.15. Sahtekarlık, dolandırıcılık, kara para aklama ve bunlarla sınırlı kalmayacak şekilde her türlü usülsüz veya kanunsuz işlemlere karşı, yapılan tüm alışverişler 5 yıl süre ile veritabanında saklanır. Bu durumlarda, talep gelmesi halinde adli mercilere yapılan alışveriş bilgileri teslim edilir.

 

5.16. toptanhizmetler.com üzerinden satın alınan dijital kodlar (E-pin) yalnızca Türkiye'de geçerlidir.

 

5.17. Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde toptanhizmetler veritabanında kayıt altına alınmaz. toptanhizmetler’ta bunu yapabilecek teknik bir altyapı bulunmamaktadır.

 

 

6. CAYMA HAKKI ve İADE

 

6.1. Alıcı, Satıcı’dan aldığı ürünün Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde de belirtildiği üzere; “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar” cinsinden olduğunu ve bu mallar kapsamında cayma hakkı ve iade hakkı olmadığını bildiğini peşinen kabul ve beyan eder.

 

 

7. GARANTİ VERMEME

 

7.1. Alıcı, Satıcı tarafından sunulan sanal ürünlerin (E-PIN kod vb) fiziken kontrolünün ve çalışabilirliğinin test edilemeyeceğini peşine kabul eder.

 

7.2. Satıcı, toptanhizmetler üzerinde kendi mülkiyeti altında olmayan ve satış işlemine konu olan ürün hakkında hiçbir garanti vermemektedir. Alıcı, Satıcı’nın ürün hakkında herhangi bir sorumluluğu olmadığını ve ürün hakkında herhangi bir taahhüt ve garanti vermediğini peşinen kabul ve beyan eder.

 

7.3. Satıcı tarafından Alıcı’ya sağlanan sanal üründe ortaya çıkabilecek problemler hakkında işbu sözleşmenin 5.10. maddesi hükümleri uygulananır.

 

 

8. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 

8.2. toptanhizmetler üzerinde paylaşılan ürüne ait içerikler toptanhizmetler’ın mülkiyetindedir. Bu içeriklerin izinsiz paylaşımı yasaktır.

 

 

9. MÜCBİR SEBEPLER

 

9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep (doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza, salgın hastalık vb.) olarak kabul edilecektir.

 

10. YÜRÜRLÜK

 

10.1. İşbu Sözleşmenin uygulanmasında ve çıkabilecek ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı veya Satıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 

10.2. İşbu Sözleşme elektronik ortamda taraflarca okunmuş, kabul edilmiş ve teyit edilmiştir. İşbu Sözleşmede düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve sair ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

3. İptal İade Politikası

   2.1. Satın alınan hizmet/ürün, eksiksiz ve önceden belirtilen niteliklere uygun olarak sunulmaktadır. Hizmet ancak sunulmaya başlanmamışsa alıcılar sözleşmeyi satıcının onayıyla sona erdirebilir. Satıcı’nın Alıcı için işlemlere başlaması veya Alıcı’nın Platform üzerinden ödeme yapması durumunda hizmetin sunulmaya başlandığı kabul edilir ve bu kapsamda iptali veya iadesi istenemez. Satıcı’nın ilgili hizmete ilişkin başarı garantisi vermediğini, ilgili hizmetin veya sonucunun başarılı olup olmama ihtimalinden sorumlu olmadığını bu kapsamda alınan hizmete ilişkin iptal, iade veya cayma hakkının kullanılamayacağı Alıcı tarafından gayri kabulü rucü olarak kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir.
   2.2. Satın alınan hizmetinin sunulmasının imkansızlaşması durumunda, Satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 7 (yedi) iş günü içinde yazılı olarak Alıcı’ya bildirmek zorundadır. 14 (ondört) iş günü içerisinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.

   2.3. Alıcı, satın aldığı hizmetin/ürünün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcı’nın ürünü, hizmeti veya devri yerine getirme yükümlülüğü sona erer. Eğer hizmet sağlandıktan sonra Alıcı bu işlemleri yetkili veya yetkisiz olarak gerçekleştirdiyse Satıcı’nın sözleşme konusu bedeli isteme hakkı saklıdır.

   2.4. Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve hizmet süresinde sunulamaz ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, hizmetin benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek hizmetin ertelenmesini talep edebilir. Satıcı siparişi iptal ederse; Alıcı ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 (ondört) iş günü içinde kendisine nakden bu ücret Satıcı tarafından ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 (ondört) iş günü içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın Alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

 3: İptal Ve İade Politikası

   2.1. Satın alınan hizmet/ürün, eksiksiz ve önceden belirtilen niteliklere uygun olarak sunulmaktadır. Hizmet ancak sunulmaya başlanmamışsa alıcılar sözleşmeyi satıcının onayıyla sona erdirebilir. Satıcı’nın Alıcı için işlemlere başlaması veya Alıcı’nın Platform üzerinden ödeme yapması durumunda hizmetin sunulmaya başlandığı kabul edilir ve bu kapsamda iptali veya iadesi istenemez. Satıcı’nın ilgili hizmete ilişkin başarı garantisi vermediğini, ilgili hizmetin veya sonucunun başarılı olup olmama ihtimalinden sorumlu olmadığını bu kapsamda alınan hizmete ilişkin iptal, iade veya cayma hakkının kullanılamayacağı Alıcı tarafından gayri kabulü rucü olarak kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir.
   2.2. Satın alınan hizmetinin sunulmasının imkansızlaşması durumunda, Satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 7 (yedi) iş günü içinde yazılı olarak Alıcı’ya bildirmek zorundadır. 14 (ondört) iş günü içerisinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.

   2.3. Alıcı, satın aldığı hizmetin/ürünün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcı’nın ürünü, hizmeti veya devri yerine getirme yükümlülüğü sona erer. Eğer hizmet sağlandıktan sonra Alıcı bu işlemleri yetkili veya yetkisiz olarak gerçekleştirdiyse Satıcı’nın sözleşme konusu bedeli isteme hakkı saklıdır.

   2.4. Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve hizmet süresinde sunulamaz ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, hizmetin benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek hizmetin ertelenmesini talep edebilir. Satıcı siparişi iptal ederse; Alıcı ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 (ondört) iş günü içinde kendisine nakden bu ücret Satıcı tarafından ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 (ondört) iş günü içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın Alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

 

4: Kullanıcı Sözleşmesi

MADDE 1: TARAFLAR
1.1 İşbu KULLANICI SÖZLEŞMESİ (“SÖZLEŞME”), (“SİTE”)bu internet adresinde ürün alımı yapmak üzere (“ALICI”) veya ürün satışı yapmak üzere (“SATICI”) yer alan tüm özel ve tüzel kişi ve kurumlar (Aşağıda ALICI ve SATICI beraber KULLANICI veya KULLANICILAR olarak anılacaktır) ile MAĞAZA arasında, üye kayıt aşamasında yapılmıştır. Bu sözleşme KULLANICILAR ile MAĞAZA arasında, KULLANICILARIN sözleşmeyi onaylaması sırasında yapılmıştır. KULLANICILAR bu sözleşmeyi onaylayarak, sözleşmenin tamamını okuduklarını, içeriğini bütünü ile anladıklarını ve bütün hükümlerini kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler.

1.2 MAĞAZA, değiştirilen maddeleri SİTE’deki duyuru imkanları ile yayınlamak kaydıyla, SÖZLEŞME’yi tek taraflı değiştirme veya tadil etme hakkına sahiptir. Yapılan tüm değişiklikler SİTE’deki duyuru imkanları ile ilan edildikten 7 gün sonra geçerlilik kazanır.

MADDE 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU
2.1 İşbu KULLANICI sözleşmesinin konusu, KULLANICILARIN, SİTE’de sunulan hizmetleri kullanma ve yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

MADDE 3: KULLANICI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3.1 SİTE’ye üye olmak için T.C. kanunları çerçevesinde reşit olmak ve istenen kimlik bilgilerini eksiksiz olarak sunmak yeterlidir.

3.2 KULLANICI, SİTE’den yararlanırken yürürlükte bulunan T.C. kanun ve mevzuatlarına ve kullanıcı sözleşmesi ve ekinde yer alan tüm şartlara uygun hareket edeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3 KULLANICI, SİTE’de paylaştığı bilgiler, yaptığı işlemler ve hareketleri ile ilgili kayıt altında tuttuğu her türlü bilgi veriyi, yetkili makamlarca istenmesi ve yükümlü olduğu durumlarda resmi makamlarca paylaşılabileceğini ve bu durumda her ne ad altında olursa olsun tazminat talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4 SİTE üzerinde yapılan alım ve satış işlemleri direk olarak KULLANICILAR arasında gerçekleşmektedir. SİTE, KULLANICILAR arasında gerçekleşen para, ürün ve mal transferinin hiçbir aşamasında yer almamaktadır. Söz konusu işlemler nedeniyle doğabilecek her türlü yasal, mali ve idari sorumluluk KULLANICILARA aittir. KULLANICILAR, bu sözleşmeyi kabul ederek bu şartları kabul etmiş olurlar.

3.5 KULLANICI, satılan mal ve/veya hizmete ilişkin olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik kapsamında tek sorumlunun kendileri olduğunu ve MAĞAZA’nın, KULLANICILAR arasındaki satım akdinin ve/veya hizmet akdinin veya sair hukuki ilişkinin herhangi şekil ve sıfat ile tarafı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.6 KULLANICI, MAĞAZA’nın 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı, mecra kuruluşu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.7 KULLANICI, MAĞAZA’nın herhangi bir sebep göstermeksizin işbu sözleşme kapsamında SİTE ile gerçekleşen işlemlerinin durdurabileceğini ve işlemin durdurulması sebebiyle MAĞAZA’dan herhangi hak, alacak veya zarar talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.8 KULLANICI’nın SİTE’de işlem yapmak için kullandığı kullanıcı adı, şifre, özel anahtar, API anahtarı ve benzeri her türlü özel bilgiyi saklamakla yükümlüdür.

3.9 KULLANICI, MAĞAZA’nın sunduğu hizmetlerin hiçbirini, yürürlükte bulunan kanun ve/veya mevzuatlara aykırı içeriğin ve/veya hizmetin saklanması, satılması için kullanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.10 KULLANICI, SİTE’ye yüklemiş olduğu her türlü içerik, dosya, görsel ve dijital varlığın telif hakkının kendine ait olduğunu ve resmi makamlar ve/veya telif hakkı sahibi tarafından yapılacak bir başvuruda MAĞAZA’nın hiçbir uyarı yapmadan bu içeriklerini erişime kapatabileceğini ve/veya silebileceğini, bunun sonucunda MAĞAZA’dan herhangi hak, alacak veya zarar talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.11 KULLANICI, SİTE’ye yüklemiş olduğu içeriklerin sebep gösterilmeksizin silinebileceğini, KULLANICI’nın bu içeriklerin orijinal kopyalarını kendisinin saklamakla yükümlü olduğunu ve bu varlıklara erişememesi durumunda, MAĞAZA’dan herhangi hak, alacak veya zarar talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 4: MAĞAZA’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1 MAĞAZA, SİTE’de verdiği hizmet süresince KULLANICI’nın paylaşmış olduğu içerik, dosya, bilgi ve her türlü dijital varlığın erişilebilirliği, sürekli erişilebilirliği ve kullanılabilirliği ile ilgili bir taahhüt vermemektedir.

MADDE 5: MÜCBİR SEBEPLER
5.1 Hukuken “mücbir sebep” sayılan tüm hallerde, MAĞAZA, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik yerine getirme veya yerine getirememe nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, MAĞAZA için, gecikme, eksik yerine getirmen veya yerine getirememe veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için MAĞAZA’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

MADDE 6: HUKUK KAPSAMI VE YETKİLİ MERCİLER
6.1 İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hukuku, kanun ve mevzuatları uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 7: SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESİH
7.1 İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, KULLANICI, SİTE'ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm olarak kabul edilecek ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. MAĞAZA, Kullanıcıların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, SİTE içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve SİTE’de sunulan hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshederek kullanıcıların hesaplarını kapatma hakkına sahiptir. Bu durumda, KULLANICI'lar, fesih sebebiyle, MAĞAZA’nın uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

MADDE 8: KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ
8.1 KULLANICI, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda MAĞAZA’nın bilgisayar kayıtlarının H.M.K 193. madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu belirten MAĞAZA kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu 8 (sekiz) madde ve “EK-1 Gizlilik İlkeleri Sözleşmesi” belgesinden oluşan sözleşme, KULLANICI'nın elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. EK1: Güvenlik ve Gizlilik İlkeleri Sözleşmesi