İptal Ve İade Politikası

İptal Ve İade Politikası

  2.1. Satın alınan hizmet/ürün, eksiksiz ve önceden belirtilen niteliklere uygun olarak sunulmaktadır. Hizmet ancak sunulmaya başlanmamışsa alıcılar sözleşmeyi satıcının onayıyla sona erdirebilir. Satıcı’nın Alıcı için işlemlere başlaması veya Alıcı’nın Platform üzerinden ödeme yapması durumunda hizmetin sunulmaya başlandığı kabul edilir ve bu kapsamda iptali veya iadesi istenemez. Satıcı’nın ilgili hizmete ilişkin başarı garantisi vermediğini, ilgili hizmetin veya sonucunun başarılı olup olmama ihtimalinden sorumlu olmadığını bu kapsamda alınan hizmete ilişkin iptal, iade veya cayma hakkının kullanılamayacağı Alıcı tarafından gayri kabulü rucü olarak kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir.
  2.2. Satın alınan hizmetinin sunulmasının imkansızlaşması durumunda, Satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 7 (yedi) iş günü içinde yazılı olarak Alıcı’ya bildirmek zorundadır. 14 (ondört) iş günü içerisinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.

  2.3. Alıcı, satın aldığı hizmetin/ürünün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcı’nın ürünü, hizmeti veya devri yerine getirme yükümlülüğü sona erer. Eğer hizmet sağlandıktan sonra Alıcı bu işlemleri yetkili veya yetkisiz olarak gerçekleştirdiyse Satıcı’nın sözleşme konusu bedeli isteme hakkı saklıdır.

  2.4. Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve hizmet süresinde sunulamaz ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, hizmetin benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek hizmetin ertelenmesini talep edebilir. Satıcı siparişi iptal ederse; Alıcı ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 (ondört) iş günü içinde kendisine nakden bu ücret Satıcı tarafından ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 (ondört) iş günü içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın Alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.